Deafs.com - the best deaf dating site!
Deafs.com - the best deaf dating site!

Sri Lanka Deaf Directory

AJU Ranki / nimalideaf78(at)hotmail.com
CADER MOHIDEEN Fouzi / cm.fouzi_303(at)hotmail.com
DUSHANTHA Senarath / dushantha(at)hotmail.it
GUGATHASAN Aravinthan / aracom_aravincom(at)yahoo.com
JAYAKODY Nandaratne / nandaratne(at)hotmail.com
JAYASURIYA Arachchige Rasika Prabod / rasika79(at)hotmail.co.uk
KANANATHAN C. / kananathan2005(at)yahoo.co.uk
PAIVA Shelani / shelanipaiva(at)deafconnect.com
PEIRIS Saranga / Dhanushsaranga(at)gmail.com
PEREA Rajiv Kumar / rajiv-deaf(at)hotmail.com
PERERA Nimali Udeshika / nimali78(at)hotmail.com
PRABOD J. A. Rasika / rasika79(at)hotmail.co.uk
PUSHPA Nimali / nimali_udeshika(at)yahoo.com
RAJAPAKSE R.P.Nimali Udeshika / nimali78(at)gmail.com
RANKI Nimali / nimali78(at)gmail.com
SAFEEK Mohamed / Safeek12(at)gmail.com
THAMBIRAJAN Janson / bethko(at)gmail.com
THILINI Nimali / nimali_udeshika(at)yahoo.com
UDESHIKA Nimali / nimali.udeshika.lk(at)gmail.com
VIJAYANATHAN Gnanaseelan / sl_seelan(at)yahoo.com.au


Add me to the Sri Lanka Deaf Directory

1997-2020 DeafConnect. Website Content.